Антикризис Сообщить новость
Банки | Горно-металургический комплекс | Экономика | Изменения в законодательстве | Политика | Безработица | Недвижимость | Налоги | Киев | Авто | Здоровье |

Образец иска в суд №6 (нарушение скоростного режима по ч.1 ст.122 КоАП)
Авто • Юридическая консультация • Украина
Образец иска в суд №6 (нарушение скоростного режима по ч.1 ст.122 КоАП)

12.03.2009 14:34   К.. міськрайонний суд ... області
8....., Донецька область, м.

Позивач: _________________________________, який мешкає за адресою:

Відповідач: УДПС _______________ взводу ДПС батальйону ДПС при УДАІ ,
8_______, Донецька область, м.

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ

про визнання дій відповідача протиправними та про скасування постанови про адміністративне правопорушення від __.12.2008р. №АН __________

Постановою інспектора УДПС _________________ взводу ДПС батальйону ДПС при УДАІ __________ В.Д. від 05.12.2008р. №АН ___________________, мене, ____________________________, мешкаючого за адресою: ____, Донецька область, _________________________________ було визнано винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 КУпАП та накладено штраф у розмірі 340 (триста сорок) гривень.

Зазначена постанова винесена за результатами застосування фіксації порушень ПДР засобами фото- та відеофіксації, що працюють у автоматичному режимі, у відповідності до ст.14-1 КпАП.

Вважаю дану постанову необґрунтованою, такою що не відповідає нормам КУпАП. Також під час винесення постанови не дотримано вимоги статей 245, 276, 278, 279, 280 КУпАП відповідно до яких завданням провадження у справах про адміністративні правопорушення є своєчасне, всебічне, повне й об’єктивне з’ясування обставин кожної справи та дотримання процесуального порядку розгляду справи.

При розгляді справи не були з’ясовані і доведені обставини, які б свідчили, що в моїх діях є ознаки проступку, за який законом встановлено адміністративну відповідальність. Таким чином вважаю постанову інспектора незаконною та такою, що підлягає скасуванню з наступних підстав:

По-перше, дана постанова винесена на підставі п.6 ст. 258 КУпАП, згідно якої адміністративне правопорушення повинно бути зафіксоване за допомогою працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису.

Як вбачається зі змісту Постанови, правопорушення зафіксовано приладом ВИЗИР №0712028. Прилад, яким проводився нагляд за дорожнім рухом з метою фіксації порушень ПДР, не є автоматичним засобом фото- чи відеофіксації, оскільки він знаходиться у співробітника ДАІ, керується ним безпосередньо або через комп’ютер (визначаються ті параметри, які фіксуються приладом, зокрема, швидкість, абощо, об’єкт зйомки, її режими, кут огляду приладу, тощо).

Між тим, відповідно до ст.14-1 КпАП фіксація та заочне винесення постанови по справі про адміністративне правопорушення відносно власника транспортного засобу можливе тільки тоді, коли порушення зафіксовано засобом, який працює в автоматичному режимі, т.є. без участі співробітника ДАІ.

Таким чином, якщо інспектором ДАІ за допомогою прибору Визир" і було зафіксовано порушення правил дорожнього руху, то результат зйомки використовується як доказ, та як додаток до протоколу про адміністративне порушення, і в такому випадку складається протокол про адміністративне правопорушення в загальному порядку згідно з вимогами передбаченими чинним законодавством.

По-друге, у тексті постанови зазначено, що я, власник транспортного засобу, 05.12.2008р. об 11 год 10 хв. на _____км а/д Знамянка-Луганськ Ізварине керуючи автомобілем _____________ в с.Нетайлове рухався зі швидкістю 92 км/ч, чим перевищив встановлену швидкість більш ніж на 20 км/ч, т.ч. я керував даним транспортним засобом и допустив порушення ПДР.

Проте для таких висновків у особи, яка винесла постанову, не було жодних підстав, так як мене ніхто не зупиняв, постанову та протокол не складав.

Якщо постанова виноситься щодо особи, яка безпосередньо керувала транспортним засобом, то ця постанова повинна бути винесена у загальному порядку.

Якщо постанова виноситься за результатами фотофіксації, у порядку ст.14-1 КпАП, то ця постанова не повинна містити тверджень, що саме зазначена особа керувала транспортним засобом. Отже, така постанова підлягає скасуванню, як винесена із порушенням закону.

Також, в даній постанові відсутні вказівки на те, хто саме проводив фото фіксацію за допомогою радіолокаційного відео записуючого вимірювача швидкості «Візір» №0712028. Між тим, це повинно бути зафіксовано, тим більше, що у відповідності до п.13.2 Інструкції з діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС України (затверджено Наказом МВС 13.11.2006 №1111), до використання спеціальних засобів нагляду за дорожнім рухом допускаються лише співробітники, які вивчили інструкції та склали заліки з використання цих приладів.

Тому при оцінці як законності, так і достовірності фіксації порушень ПДР необхідно мати відомості про цих співробітників. Відповідно до пп..12.2, 12.3 зазначеної Інструкції, визначено виключний перелік способів та тактичних прийомів нагляду за дорожнім рухом.

При цьому нагляд за рухом з автомобіля без спеціального пофарбування та спеціальних сигналів допускається виключно у випадках руху у потоку транспорту. А використання приватних транспортних засобів не допускається взагалі.

Між тим, з фото, доданого до оскаржуваної постанови, не можна зрозуміти, як велася зйомка з якого автомобіля, який був припаркований або рухався. Це також говорить про порушення нормативних актів МВС при фіксації порушень, та перешкоджає застосуванню її результатів для притягнення осіб до адміністративної відповідальності.

В постанові зазначено що ___________ об 11 год 10 хв. на _______ км а/д Знамянка-Луганськ Ізварине керуючи автомобілем ___________________в с.Нетайлове позначеного дорожнім знаком 5.45 ПДР України (початок населеного пункту).

Але з доданої фотокартки не можливо зробити висновок де саме рухався автомобіль, що визиває сумнів в законності отримання даного доказу.

З тих же обставин вказана швидкість 92км на годину сумнівна тому що у радіолокаційного відео записуючого вимірювача швидкості «Візір» має кут огляду який регулюється, тобто може вказати швидкість іншого автомобілю, який рухається поруч і/або більший за розмірами, а за таких умов це може означати, що насправді виміряна швидкість є швидкістю автомобіля, який рухався у кількох десятках метрах від мого автомобіля.

Згідно зі ст.ст.10-15 Закону України „Про метрологію та метрологічну діяльність”, на вимірювання у сфері, у якій їх результат можуть бути використані у якості доказу по справі, розповсюджується державний метрологічний нагляд.

За таких умов кожен засіб вимірювальної техніки має бути укомплектований документами про сертифікацію та допуск даного типу засобів вимірювальної техніки для використання в Україні. Таких документів до оспарюваної постанови не надано.

Пунктом 24 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року N 14 Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті встановлено, що зміст постанови має відповідати вимогам, передбаченим статтями 283 і 284 КоАП.

У ній, зокрема, потрібно навести докази, на яких ґрунтується висновок про вчинення особою адміністративного правопорушення, та зазначити мотиви відхилення інших доказів, на які посилався правопорушник, чи висловлених останнім доводів.

КУпАП визначено форму й передбачено основні вимоги щодо змісту як протоколу про адміністративне правопорушення, так і рішення, що постановляється в конкретній адміністративній справі, а також визначається компетенція осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Згідно ст.255 КУпАП уповноважені на те посадові особи органів внутрішніх справ мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення передбачені ч.3 та ч.4 ст.122 КУпАП. Інспектор УДПС _____________ взводу ДПС батальйону ДПС при УДАІ ________________________поза межі своєї компетенції виніс постанову серія АН №021361 по справі про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.122 КУпАП.

Враховуючі вищевикладене вважаю, що постанова №АН ________________ по справі про адміністративне правопорушення від __________--- прийнята з порушеннями моїх прав та чинного законодавства, є необґрунтованою, незаконною та підлягає скасуванню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 7, 276, 287, 288, 289, п. 3 ст. 293 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст. 2, 6-11, 18, 19, 71 Кодексу адміністративного судочинства України, -

ПРОШУ:

1. Прийняти даний адміністративний позов до провадження.
2. Визнати протиправними дії відповідача УДПС _____________ взводу ДПС батальйону ДПС при УДАІ.
3. Скасувати Постанову інспектора УДПС _____________ взводу ДПС батальйону ДПС при УДАІ _______________- від 05.12.2008р. №____________________.


Додаток:
- Квитанція про сплату державного мита;
- Копія постанови по справі про адміністративне порушення;
- Копія фотокартки доданої до постанови;
- копія адміністративного позову для відповідача та доданих до неї документів;Добавить комментарий     Юридическая консультация т.(067)463-09-83    

Авто
Комментарии пользователей:

Это все конечно хорошо. Но что делать, если я только случайно узнал, что на меня составлен протокол об админнарушении, которое я якобы совершил в апреле 2009г. Но никто мне об этом не сообщал. По почте ничего не приходило. И узнал я об этом случайно от сына, который обратился в ГАИ для прохождения техосмотра в 2009г. Какие мои действия? Ведь срок в 10 дней на обжалование уже давно прошел!
Игорь 02.09.2009 07:34

Оспаривать путем возобновления сроков в суде, отталкиваясь от той даты , когда Вы фактически узнали о совершении правонарушения, если, конечно. оно было.
Алекс 03.09.2009 09:21
Оценка:

17.02.2011 14:43
Оставьте свое мнение об этой статье
(Комментарии, содержащие нецензурную лексику, хамские, шовинистические, разжигающие межнациональную рознь, содержащие призывы к насилию и беспорядкам, будут удалены.)
Комментарий:
Оценка: 0   1    2    3    4   5
Ваше имя:
Ваш е-mail
Ваш е-mail:
Адвокаты в Киеве. т. (044) 332-38-46

Новости: Украина Мир    rss
Материалы по теме
Оспаривание штрафов ГАИ в суде   05.10.2010 16:53
Блокираторы опять вне закона   24.04.2010 09:33
Что делать, если руководство школы заставляет вас подписывать незаконный договор?   12.02.2010 11:40
Сотрудники ГАИ получили право штрафовать нарушителей ПДД на месте   05.02.2010 16:53
Нюансы негосударственного пенсионного обеспечения в Украине   02.02.2010 18:26
Последние новости раздела
Оспаривание штрафов ГАИ в суде   05.10.2010 16:53
На улицах Киева орудуют мошенники на эвакуаторах   20.09.2010 14:08
Разводы на дорогах продолжаются   28.05.2010 15:00
Как водителю защитить свои права и предотвратить конфликты   29.04.2010 10:42
Блокираторы опять вне закона   24.04.2010 09:33

Последние новости
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС ПОМОЖЕТ БАНКАМ АБСОЛЮТНО ЗАКОННО ИЗБЕГАТЬ НАЛОГОВ   29.06.2011 13:25
Упрощенцам-единщикам создали правила игры   16.06.2011 15:50
Иногда очень важно, с какой стороны твое первое место...   31.05.2011 11:02
УЧЕНЫЕ РАССЕКРЕТИЛИ ГЕН ВСЕВЛАСТИЯ. НАЙДИТЕ СЕБЯ В ЦЕПОЧКЕ ВЛАСТИ.   16.02.2011 15:15
ПОЧЕМУ НЕ БЕРУТ НА РАБОТУ ''ТЕХ, КОМУ ЗА 50''   10.02.2011 15:59

Добавить свой антикризисный рецепт

Кулинарные рецепты

Бизнес | Юридическая консультация | Газовое противостояние | Инфляция | Безопасность |
© Антикризис 2008.
Перепечатка и любое воспроизведение материалов сайта возможны лишь с разрешения редакции
с непременным использованием активной ссылки вида Антикризис.
При цитировании информации в интернете обязательно указание сайта www.krizis-ua.net в качестве источника.
Обратная связь

разработка © Ирина Плугатарь, 2008.

Rambler's Top100 Украина онлайн